Målselva

Målselvvassdraget strekker seg fra Dividalen/Rostadalen til Målsnes, som ligger i bunn av Målselvfjorden.

E6 passerer Bardufoss hvor en kan ta av til veier oppover Målselv. På Bardufoss ligger Bardufoss lufthavn i umiddelbar nærhet av fossen. Målselvfossen ligger i nærheten der Barduelva kommer inn i Målselva. Se kart

Der foregår laksefiske fra land i en kortsone. Fiskekort bestilles på Internett.

Selve kulpen er utleid, men utenom det er det rettighets-haverne som fisker. Dette fisket har lange tradisjoner.

Nederst i vassdraget foregår et betydelig sjø-ørret og sjørøyefiske. Ellers fiskes det betydelige mengder laks i resten av vassdraget.

Målselv er et naturskjønt område med høye fjell og store skoger. Bygda ligger lunt til mot vind og vær.Til Målselv kom det innflyttere sørfra for vel 200 år siden. I de øvre delene henger dialekten i enda, og det kan for de som ikke kjenner dialekten, minne om trøndersk mål med blanding fra østlandsdistriktet.

Forsvaret har de siste 50-60 årene satt sitt preg på bygda, og mange fra hele landet har tjenestegjort ved en av de to garnisonene Skjold og Heggelia, samt Bardufoss flystasjon.

Bygda er verdt et besøk, så velkommen!

DSC00048